Історія релігій в Україні: Науковий щорічник2018. Вип. 28. Частина II Історія релігій в Україні: наук. щоріч. / за заг. ред. О. Киричук, І. Орлевич, М. Омельчук; Львівський музей історії релігії; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського; Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди. Львів: “Логос”, 2018. Вип. 28. Ч. II. 630 с.Рік заснування: 1990

 Публікуються результати дослідження пам’яток сакрального мистецтва. Автори статей аналізують сюжети іконографії та архітектурні особливості культових споруд, характеризують музейні колекції. Розглядаються також різні аспекти релігійної міфології, історії богословської та релігієзнавчої думки, етноконфесійні проблеми, актуальні питання соціології, релігії та політології. Для мистецтвознавців, істориків і всіх, хто цікавиться історією, культурою та релігією України.

Опубліковано: 2018-09-30

САКРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО