До проблеми власного еклезіального проекту Гавриїла Костельника

  • Ihor Zahrebelnyi

Анотація

Стаття пропонує реконструкцію еклезіальних поглядів українського
філософа і богослова Гавриїла Костельника (1886–1948 рр.) у пізній період
його творчості та церковної діяльності. Автор вважає, що головними чинни-
ками, які вплинули на формування цих поглядів, стали модерністські засади
мислення Костельника, а також його амбіційний характер, який проектувався
на всю Галицьку греко-католицьку митрополію. Саме модерністський док-
тринальний релятивізм, а також наділення Галицької митрополії месіанським
значенням, привели Костельника до заперечення папського примату і планів
відірвати Галицьку митрополію від Риму. Орієнтація на східне православ’я
стала для нього специфічною формою вираження своїх модерністських
поглядів. Костельник хотів перетворити Галицьку митрополію не просто
на автокефальну православну церкву, а на “модернізовану автокефальну
православну церкву”. Від прагнень цілковитої автокефалії Костельника
змусила відмовитися окупація Західної України радянськими військами і
намір комуністичної влади приєднати Галицьку митрополію до Російської
православної церкви (РПЦ). За таких умов Костельник випрацював концеп-
цію використання Галицької митрополії у якості ферменту для модернізації
усієї РПЦ, а також реалізації амбітної екуменічної програми.
Ключові слова: Гавриїл Костельник, Українська греко-католицька
церква, Галицька митрополія, Російська православна церква, католицький
модернізм

Опубліковано
2019-10-23
Розділ
ФІЛОСОФІЯ. СОЦІОЛОГІЯ РЕЛІГІЇ. ПОЛІТОЛОГІЯ: БОГОСЛОВСЬКА І РЕЛІГІЄЗНАВЧА ДУМКА