Поточний номер

Том 1 № Вип. 5 (2023): Історія релігій в Україні: актуальні питання

Історія релігій в Україні: актуальні питання / гол. ред. І. Орлевич; Львівський музей історії релігії; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Гру­шев­ського; Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди. Львів: “Логос”, 2023. Вип. 5. 104 с.

Розглянуто роль Церкви в культурно-освітньому, політичному та націєтворчих процесах розвитку українства впродовж XVII–XIX ст. Охарактеризовано мистецькі особливості окремих сакральних пам’яток і культурну значущість сучасного релігійного туризму. Досліджено релігійність в умовах російської війни проти України, діяльність ПЦУ, УГКЦ та РПЦ у реаліях збройного протистояння, а також показано подолання новими релігійними рухами в Україні викликів, які поставили війна й пандемія COVID-19.
Для релігієзнавців, істориків, філософів та всіх, хто цікавиться історією релігій в Україні.

Головний редактор: Орлевич Ірина Василівна, к.і.н., ст.н.сп.
Заступник головного редактора: Киричук Олександра Степанівна, к.і.н., доц.
Відповідальний секретар: Муравський Олег Іванович, к.і.н., ст.н.сп.
Члени редколегії:
В. С. Александрович, д.і.н., проф.;
М. С. Бандрівський, д.і.н.;
О. І. Гладій, вч.секр. Інституту релігієзнавства – філії Львівського музею історії релігії
М. М. Капраль, д.і.н., проф.;
А. М. Киридон, д.і.н., проф. засл. діяч науки і техніки України;
А. М. Колодний, д.філософ.н., проф., засл. діяч науки і техніки України;
О. Г. Малиць, директор Львівського музею історії релігії;
Г. В. Папакін, д.і.н., проф.;
І. М. Преловська, д.і.н., ст.н.сп.;
Т. М. Пудлоцкі, д.габ., н.сп. (Польща);
М. Л. О. Филипович, д.філософ.н., проф.

Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту української археографії та джерелознавства
імені М. С. Грушевського НАН Украї­­ни, 21 березня, 2023 року, протокол № 2.

Адреса редакції: Львівський музей історії релігії, пл. Музейна, 1, Львів, Україна, 79008
Тел.: (032) 260-11-35, E-mail: mnk2018@gmail.com, http://www.religio.org.ua/index.php/religio/institute
ISSN 2523-4234

Опубліковано: 2023-11-24

Весь випуск

Переглянути всі випуски