Головний редактор: Орлевич Ірина Василівна, к.і.н., ст.н.сп.
Заступник головного редактора: Киричук Олександра Степанівна, к.і.н., доц.
Відповідальний секретар: Муравський Олег Іванович, к.і.н., ст.н.сп.

Члени редколегії:
В. С. Александрович, д.і.н., проф.;
М. С. Бандрівський, д.і.н.;
О. І. Гладій, вч.секр. Інституту релігієзнавства – філії Львівського музею історії релігії
М. М. Капраль, д.і.н., проф.;
А. М. Киридон, д.і.н., проф. засл. діяч науки і техніки України;
А. М. Колодний, д.філософ.н., проф., засл. діяч науки і техніки України;
О. Г. Малиць, директор Львівського музею історії релігії;
Г. В. Папакін, д.і.н., проф.;
І. М. Преловська, д.і.н., ст.н.сп.;
Т. М. Пудлоцкі, д.габ., н.сп. (Польща);
М. Л. О. Филипович, д.філософ.н., проф.