• Історія релігій в Україні: актуальні питання
  Том 1 № Вип. 5 (2023)

  Історія релігій в Україні: актуальні питання / гол. ред. І. Орлевич; Львівський музей історії релігії; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Гру­шев­ського; Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди. Львів: “Логос”, 2023. Вип. 5. 104 с.

  Розглянуто роль Церкви в культурно-освітньому, політичному та націєтворчих процесах розвитку українства впродовж XVII–XIX ст. Охарактеризовано мистецькі особливості окремих сакральних пам’яток і культурну значущість сучасного релігійного туризму. Досліджено релігійність в умовах російської війни проти України, діяльність ПЦУ, УГКЦ та РПЦ у реаліях збройного протистояння, а також показано подолання новими релігійними рухами в Україні викликів, які поставили війна й пандемія COVID-19.
  Для релігієзнавців, істориків, філософів та всіх, хто цікавиться історією релігій в Україні.

  Головний редактор: Орлевич Ірина Василівна, к.і.н., ст.н.сп.
  Заступник головного редактора: Киричук Олександра Степанівна, к.і.н., доц.
  Відповідальний секретар: Муравський Олег Іванович, к.і.н., ст.н.сп.
  Члени редколегії:
  В. С. Александрович, д.і.н., проф.;
  М. С. Бандрівський, д.і.н.;
  О. І. Гладій, вч.секр. Інституту релігієзнавства – філії Львівського музею історії релігії
  М. М. Капраль, д.і.н., проф.;
  А. М. Киридон, д.і.н., проф. засл. діяч науки і техніки України;
  А. М. Колодний, д.філософ.н., проф., засл. діяч науки і техніки України;
  О. Г. Малиць, директор Львівського музею історії релігії;
  Г. В. Папакін, д.і.н., проф.;
  І. М. Преловська, д.і.н., ст.н.сп.;
  Т. М. Пудлоцкі, д.габ., н.сп. (Польща);
  М. Л. О. Филипович, д.філософ.н., проф.

  Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту української археографії та джерелознавства
  імені М. С. Грушевського НАН Украї­­ни, 21 березня, 2023 року, протокол № 2.

  Адреса редакції: Львівський музей історії релігії, пл. Музейна, 1, Львів, Україна, 79008
  Тел.: (032) 260-11-35, E-mail: mnk2018@gmail.com, http://www.religio.org.ua/index.php/religio/institute
  ISSN 2523-4234

 • Історія релігій в Україні: актуальні питання
  Том 1 № 4 (2022)

  Історія релігій в Україні: актуальні питання / гол. ред. І. Орлевич; Львівський музей історії релігії; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Гру­шев­ського; Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди. Львів: “Логос”, 2022. Вип. 4. 168 с.
  У щорічнику показано роль греко-католицького та православного духовенства у боротьбі за віру та національну ідентичність українців, досліджено вплив Реформації на духовне піднесення у Київській Церкві в другій половині XVI – першій половині XVII ст. та відповідь Протестантської церкви на виклики сучасності. Розглянуто особливості сакральних пам’яток та культових споруд, проаналізовано релігійну символіку в християнстві.
  Для релігієзнавців, істориків, філософів та усіх хто цікавиться історією релігії.

  Головний редактор: Орлевич Ірина Василівна, к.і.н., ст.н.сп.
  Заступник головного редактора: Киричук Олександра Степанівна, к.і.н., доц.
  Відповідальний секретар: Муравський Олег Іванович, к.і.н., ст.н.сп.

  Члени редколегії:
  В. С. Александрович, д.і.н., проф.;
  М. С. Бандрівський, д.і.н.;
  О. І. Гладій, вч.секр. Інституту релігієзнавства – філії Львівського музею історії релігії
  М. М. Капраль, д.і.н., проф.;
  А. М. Киридон, д.і.н., проф. засл. діяч науки і техніки України;
  А. М. Колодний, д.філософ.н., проф., засл. діяч науки і техніки України;
  О. Г. Малиць, директор Львівського музею історії релігії;
  Г. В. Папакін, д.і.н., проф.;
  І. М. Преловська, д.і.н., ст.н.сп.;
  Т. М. Пудлоцкі, д.габ., н.сп. (Польща);
  М. Л. О. Филипович, д.філософ.н., проф.

 • Історія релігій в Україні: актуальні питання
  Том 1 № 3 (2021)

  Історія релігій в Україні: актуальні питання / за заг. ред. О. Киричук; Львівський музей історії релігії; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Гру­шев­ського; Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди; Інститут українознавства ім. І. Кри­п’я­кевича НАН Українии. Львів: “Логос”, 2021. Вип. 3. 212 с.
  У збірнику простежено релігійні процеси в їхньому історичному розвитку від давнини до сучасності, показано політику Російської імперії щодо Православної церкви, а також антирелігійну діяльність радянської влади. Проаналізовано сюжети іконографії, архітектурні особливості культових споруд, охарактеризовано сакральну символіку та міфологію в мистецтві. Досліджено сучасні канонічні основи беатифікації й канонізації в Католицькій церкві, розглянуто гендерні аспекти релігії, спроби модернізації сучасного християнства, відповіді Української греко-католицької та Римо-католицької церкви на виклики сьогодення.

  Головний редактор: Орлевич Ірина Василівна, к.і.н., ст.н.сп.
  Заступник головного редактора: Киричук Олександра Степанівна, к.і.н., доц.
  Відповідальний секретар: Муравський Олег Іванович, к.і.н., ст.н.сп.

  Члени редколегії:
  В. С. Александрович, д.і.н., проф.;
  М. С. Бандрівський, д.і.н.;
  О. І. Гладій, вч.секр. Інституту релігієзнавства – філії Львівського музею історії релігії
  М. М. Капраль, д.і.н., проф.;
  А. М. Киридон, д.і.н., проф. засл. діяч науки і техніки України;
  А. М. Колодний, д.філософ.н., проф., засл. діяч науки і техніки України;
  О. Г. Малиць, директор Львівського музею історії релігії;
  М. М. Омельчук
  Г. В. Папакін, д.і.н., проф.;
  І. М. Преловська, д.і.н., ст.н.сп.;
  Т. М. Пудлоцкі, д.габ., н.сп. (Польща);
  М. Л. О. Филипович, д.філософ.н., проф.

 • 2020

  У збірнику розглянуто широке коло питань суспільно-історичного розвитку різних конфесій протягом ХІІІ – ХІХ ст. Авторами порушено дискусію щодо локалізації місця останнього спочинку галицько-волинського князя Данила Романовича; розглянуто релігійно-церковне життя Карпато-Дністровського регіону України; ознайомлено з благодійницькою діяльністю жіночих францисканських згромаджень Галичини середини ХІХ – початку ХХ ст.; досліджено локальну історію боротьби за віру уніатів з Голублі (Седлецького повіту); охарактеризовано постаті українських бранців московських монастирів.
  Частина публікацій присвячена дослідженню радянського періоду: релігійним процесам на Поділлі у 1920-их роках; стану церкви Півдня України в умовах Голодомору 1932–1933 рр.; антирелігійній пропаганді часів пізнього сталінізму. Характеризуються рукописи баптиста-
  остарбайтера А. Кучеренка та греко-католицького єпископа Івана Лятишевського.
  Автори збірника порушують питання самоідентифікація релігійних спільнот України, вивчають досвід богопізнання, звертають свою увагу на кризові явища у християнстві, зокрема поширення культу споживацтва; досліджують окремі форми неорелігій.
  Проаналізовано сюжети іконографії та архітектурні особливості культових споруд; охарактеризовано сакральну символіку.

 • 2019

  Публікуються наукові дослідження учасників ХХІХ міжнародної наукової конференції
  “Історія релігій в Україні”. Розглядається широке коло питань суспільно-історичного розвитку різних конфесій в Україні й поза її межами. Досліджується етнологія, релігійна міфологія, історія релігійно-філософської думки, етноконфесійні проблеми, питання соціології релігії.
  Аналізуються сюжети іконографії та архітектурні особливості культових споруд; характеризується духовна музика.
  Мова видання: українська, білоруська, польська, англійська, російська (змішаними мовами)