Історія релігій в Україні: актуальні питання / за заг. ред. О. Киричук; Львівський музей історії релігії; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Гру­шев­ського; Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди; Інститут українознавства ім. І. Кри­п’я­кевича НАН Українии. Львів: “Логос”, 2021. Вип. 3. 212 с.
У збірнику простежено релігійні процеси в їхньому історичному розвитку від давнини до сучасності, показано політику Російської імперії щодо Православної церкви, а також антирелігійну діяльність радянської влади. Проаналізовано сюжети іконографії, архітектурні особливості культових споруд, охарактеризовано сакральну символіку та міфологію в мистецтві. Досліджено сучасні канонічні основи беатифікації й канонізації в Католицькій церкві, розглянуто гендерні аспекти релігії, спроби модернізації сучасного християнства, відповіді Української греко-католицької та Римо-католицької церкви на виклики сьогодення.

Головний редактор: Орлевич Ірина Василівна, к.і.н., ст.н.сп.
Заступник головного редактора: Киричук Олександра Степанівна, к.і.н., доц.
Відповідальний секретар: Муравський Олег Іванович, к.і.н., ст.н.сп.

Члени редколегії:
В. С. Александрович, д.і.н., проф.;
М. С. Бандрівський, д.і.н.;
О. І. Гладій, вч.секр. Інституту релігієзнавства – філії Львівського музею історії релігії
М. М. Капраль, д.і.н., проф.;
А. М. Киридон, д.і.н., проф. засл. діяч науки і техніки України;
А. М. Колодний, д.філософ.н., проф., засл. діяч науки і техніки України;
О. Г. Малиць, директор Львівського музею історії релігії;
М. М. Омельчук
Г. В. Папакін, д.і.н., проф.;
І. М. Преловська, д.і.н., ст.н.сп.;
Т. М. Пудлоцкі, д.габ., н.сп. (Польща);
М. Л. О. Филипович, д.філософ.н., проф.

Опубліковано: 2021-09-21

РЕЛІГІЙНІ ПРОЦЕСИ В ІСТОРИЧНОМУ РОЗВИТКУ