Сюжэты клеймаў Царскіх Брамаў уніяцкіх іканастасаў XVIІ – першай трэці ХІХ ст.

  • Halina Flikop-Svita

Анотація

Артыкул прысвечаны даследаванню колькасці клеймаў Царскіх Брамаў і іх сюжэтам. Матэрыл падрыхтаваны пры вывучэнні захаваных помнікаў з музейных збораў і з дзеючых храмаў краіны, у якіх знаходзяцца ўніяцкія артэфакты, а таксама пры шырокім выкарыстанні
пісьмовых і візуальных крыніц. Прааналізаваны прыклады найбольш тыповых Царскіх Брамаў: з выявамі чатырох Евангелістаў або Евангелістаў і сюжэту “Дабравесце”. Устаноўлены факты існавання Царскіх Брамаў з рэдкімі кампазіцыямі.
Ключавыя словы: Царская Брама, жывапісныя клеймы, іканастас, уніяцкая царква

Опубліковано
2021-09-22