Висоцька ритуальна кераміка у поховальних культах передскіфського часу і проблема керносоподібних посудин

  • Mykola Bandrivskyi

Анотація

На підставі проведених автором розкопок та опублікованих, іншими дослідниками, матеріалів, вперше закцентовано увагу на ідеологічному аспекті в орнаменті і формах висоцької та непоротівської ритуальної кераміки. Зроблено висновок про те, що основні
елементи тогочасної культово-магічної обрядовості були тісно пов’язані, в першу чергу, зі східноальпійським регіоном, а ширше – з територіями між Верхнім Подунав’ям і адріатичним узбережжям і, в меншій степені, були пов’язані з ритуальною практикою тогочасних культур Лісостепового Лівобережжя і степової зони сучасної України.
Ключові слова: висоцька культура, ритуальна кераміка, орнамент, непоротівська група, керносоподібні посудини

Опубліковано
2021-09-22
Розділ
СИМВОЛІКА ТА МІФОЛОГІЯ У МИСТЕЦТВІ