Християнство на шляху від традиції до інновацій: зовнішні чинники диференціації конфесійного життя і спроби модернізації християнства в українських реаліях

  • Pavlo Pavlenko

Анотація

Автор звертає увагу на процес конфесійної диференціації, яка відбувається у контексті модернізації християнства, є похідним від нього. Його слід розуміти як один із головних чинників вживання релігії Євангелій у світ, її десакралізації, як засіб утвердження світоглядного
(віроповчального) плюралізму у межах християнства, як один із головних чинників виживання християнства на сучасному етапі його існування.
Ключові слова: конфесійна диференціація, християнство, протестантизм, неопротестантизм

Опубліковано
2021-09-22
Розділ
СУЧАСНИЙ СТАН РЕЛІГІЙНОСТІ В УКРАЇНІ