Релігійні кореляти плюралістичної думки

  • Mikhail Gordienko’

Анотація

Досліджується феномен плюралістичної демократії у контексті трансцендентальних імперативів релігії. Автор з’ясовує, що зараз релігія у більшості країн світу проходить випробування матеріальними благами, комфортом, політичним плюралізмом. Очевидно треба
знайти розумний компроміс між ортодоксальною вірою і плюралістичною демократією для поступального розвитку цивілізації. Імперативи релігії апріорі мають конструктивну сутність і несуть злагоду у взаємини між людьми.
Ключові слова: релігія, демократія, плюралізм, свобода, політика, секуляризація

Опубліковано
2021-09-22
Розділ
СУЧАСНИЙ СТАН РЕЛІГІЙНОСТІ В УКРАЇНІ