Історія релігій в Україні: актуальні питання / гол. ред. І. Орлевич; Львівський музей історії релігії; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Гру­шев­ського; Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди. Львів: “Логос”, 2024. Вип. 6. 36 с. 


У збірнику показано вплив сучасного православ’я на українську ідентичність. Розглянуто проблематику війни в основах соціальної концепції РПЦ, висвітлено внутрішньоправославні протиріччя між УПЦ і ПЦУ та їхнє протистояння, спричинене діаметральною протилежністю політичних інтересів. Досліджуються також міжконфесійні відносини в Україні за умов російської агресії. В історичній ретроспективі вплив російського православ’я проаналізовано на прикладі орієнтації Почаївського монастиря на Москву у 20-х роках ХVII – на початку ХVIIІ ст.
Для істориків, релігієзнавців, філософів та усіх, хто цікавиться історією України.

Головний редактор: Орлевич Ірина Василівна, к. і. н., ст. н. сп.
Заступник головного редактора: Киричук Олександра Степанівна, к. і. н., доц.
Відповідальний секретар: Муравський Олег Іванович, к. і. н., ст. н. сп.
Члени редколегії:
Капраль М., д. і. н., проф.
Максимюк K., др. габ., професор (Польща)
Пудлоцкі Т., др. габ., н. сп. (Польща)
Филипович Л., д. філософ. н., професор
Волошенко В., к. і. н., доцент
Колодний А., д. філософ. н., професор, засл. діяч науки і техніки України
Киридон А., д. і. н., проф.
Бандрівський М., д. і. н.
Малиць О., директор Львівського музею історії релігії
Скочиляс І., к. і. н.
Преловська І., д. і. н., ст. н. сп.;
Кізлова А., д. і. н., доцент
Волошин В., д. і. н., проф.

Опубліковано: 2024-06-12