У збірнику розглянуто широке коло питань суспільно-історичного розвитку різних конфесій протягом ХІІІ – ХІХ ст. Авторами порушено дискусію щодо локалізації місця останнього спочинку галицько-волинського князя Данила Романовича; розглянуто релігійно-церковне життя Карпато-Дністровського регіону України; ознайомлено з благодійницькою діяльністю жіночих францисканських згромаджень Галичини середини ХІХ – початку ХХ ст.; досліджено локальну історію боротьби за віру уніатів з Голублі (Седлецького повіту); охарактеризовано постаті українських бранців московських монастирів.
Частина публікацій присвячена дослідженню радянського періоду: релігійним процесам на Поділлі у 1920-их роках; стану церкви Півдня України в умовах Голодомору 1932–1933 рр.; антирелігійній пропаганді часів пізнього сталінізму. Характеризуються рукописи баптиста-
остарбайтера А. Кучеренка та греко-католицького єпископа Івана Лятишевського.
Автори збірника порушують питання самоідентифікація релігійних спільнот України, вивчають досвід богопізнання, звертають свою увагу на кризові явища у християнстві, зокрема поширення культу споживацтва; досліджують окремі форми неорелігій.
Проаналізовано сюжети іконографії та архітектурні особливості культових споруд; охарактеризовано сакральну символіку.

Опубліковано: 2020-11-28