Публікуються наукові дослідження учасників ХХІХ міжнародної наукової конференції
“Історія релігій в Україні”. Розглядається широке коло питань суспільно-історичного розвитку різних конфесій в Україні й поза її межами. Досліджується етнологія, релігійна міфологія, історія релігійно-філософської думки, етноконфесійні проблеми, питання соціології релігії.
Аналізуються сюжети іконографії та архітектурні особливості культових споруд; характеризується духовна музика.
Мова видання: українська, білоруська, польська, англійська, російська (змішаними мовами)

Опубліковано: 2020-11-28

ІСТОРІЯ