• Випуск 30
  № 30 (2020)

  У тридцятому номері «Наукового щорічника «Історія релігій в Україні» пред-
  ставлено статті, автори яких обрали обʼєктами своєї уваги джерелознавчі й іс-
  торіографічні аспекти релігієзнавчих студій, діяльність окремих храмів і мо-
  настирів та священнослужителів, богословські й зокрема екуменічні погляди
  християнських лідерів, пастирську діяльність ієрархії, філософсько осмислені
  віровчення, обрядове (в т. ч. літургійне) життя Церкви, зовнішні форми бого-
  почитання (культ ікон), взаємини релігії й держави, освіту духовних інституцій,
  твори сакрального мистецтва й розвиток церковної музики.

 • Випуск 29
  № 29 (2019)

  Тематика: Опубліковані у збірнику наукові дослідження охоплюють широке коло питань з історії
  розвитку християнства від найдавніших часів до кінця ХХ ст. Розглядаються різноманітні ас-
  пекти політичного, правового й культурного становища православ`я, римо- і греко-католицизму,
  протестантизму та ісламізму.
  Для релігієзнавців, істориків та всіх, хто цікавиться минулим України.

 • Випуск 28, частина 1
  № 28-1 (2018)

  Тематика: Опубліковані у збірнику наукові дослідження охоплюють широке коло питань з іс-
  торії розвитку християнства від найдавніших часів до кінця ХХ ст. Розглядаються різнома-
  нітні аспекти політичного, правового й культурного становища православ`я, римо- і греко-
  католицизму, протестантизму та ісламізму.
  Для релігієзнавців, істориків та всіх, хто цікавиться минулим України.

 • Випуск 27, частина 1
  № 27-1 (2017)

  Тематика: Публікуються наукові дослідження з актуальних питань історії та філософії релігії,
  розвитку теології та рілігієзнавства, релігійні пам’ятки матеріальної культури

 • Випуск 27, частина 2
  № 27-2 (2017)

  Тематика: Публікуються дослідження пам’яток сакрального мистецтва; аналізуються сюжети іко-
  нографії, музейні колекції. Розглядаються актуальні питанння історії та філософії релігії та
  державно-церковних відносин.

 • Випуск 26, Частина 1
  № 26-1 (2016)

  Публікуються статті, повідомлення, публікації документів, огляди та рецензії з
  актуальних проблем історії релігійних вірувань та конфесій, філософії, етнології, політології та соціології
  релігії. Досліджуються сакральні пам’ятки України, іконографія, архітектура, сакральна музика

 • Випуск 26, Частина 2, Частина 3
  № 26-2 (2016)

  Публікуються статті, повідомлення, публікації документів, огляди та рецензії з
  актуаль них проблем історії релігійних вірувань та конфесій, філософії, етнології, політології
  та соціології релігії. Досліджуються сакральні пам’ятки України, іконографія, архітектура,
  сакральна музика

 • Випуск 25, Книга I
  № 25-1 (2015)

  Наукові статті збірника охоплюють широке коло питань історії розвитку християн ства
  від найдавніших часів до кінця ХХ ст. Розглядаються різноманітні аспекти по літич­
  ного, правового і культурного становища православ’я, римо­ і греко­като лицизму,
  протестантизму та іудаїзму.

 • Випуск 25, Книга II
  № 25-2 (2015)

  Статті збірника охоплюють широке коло питань релігієзнавчої та богословської
  тематики, у т. ч. релігійної міфології й космогонічної теорії сучасного світу.
  Розглядаються також різноманітні проблеми історії храмової архітектури, іконопису,
  сакральної музики, музейництва тощо.