Поточний номер

№ 30 (2020): Випуск 30

У тридцятому номері «Наукового щорічника «Історія релігій в Україні» пред-
ставлено статті, автори яких обрали обʼєктами своєї уваги джерелознавчі й іс-
торіографічні аспекти релігієзнавчих студій, діяльність окремих храмів і мо-
настирів та священнослужителів, богословські й зокрема екуменічні погляди
християнських лідерів, пастирську діяльність ієрархії, філософсько осмислені
віровчення, обрядове (в т. ч. літургійне) життя Церкви, зовнішні форми бого-
почитання (культ ікон), взаємини релігії й держави, освіту духовних інституцій,
твори сакрального мистецтва й розвиток церковної музики.

Опубліковано: 2020-02-27
Переглянути всі випуски