Історія релігій в Україні: науковий щорічник / упоряд. О. Киричук, М. Омельчук, І. Орлевич. — Л.: Інститут релігієзнавства – філія Львівського музею історії релігії; вид-во «Логос», 2011. — Книга I. — 782 с.

Наукові статті збірника охоплюють широке коло питань історії розвитку конфесій та державно-церковних відносин. Розглядаються різноманітні аспекти зародження християнства в Київській Русі, становища християнських церков (православ’я, римо- і греко-католицизму, протестантизму) на українських землях, що в різні часи входили до складу Першої та Другої Речі Посполитої, Габсбурзької та Російської монархії, Радянського Союзу. З’ясовуються актуальні проблеми національного релігійного відродження ХХ – початку ХХІ століття.

Опубліковано: 2021-01-10

ІСТОРІЯ ХРИСТИЯНСТВА: ПОЛІКОНФЕСІЙНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ ХVІ – КІНЦЯ ХVІІІ СТ

ІСТОРІЯ ХРИСТИЯНСТВА: СТАНОВИЩЕ КОНФЕСІЙ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ

ІСТОРІЯ ХРИСТИЯНСТВА: ХРИСТИЯНСТВО, НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ ТА ВИКЛИКИ МОДЕРНОСТІ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ

ІСТОРІЯ ХРИСТИЯНСТВА: ВІРУЮЧІ В ДОБУ РАДЯНСЬКОГО АТЕЇЗМУ

ІСТОРІЯ ХРИСТИЯНСТВА: УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА І ЦЕРКВА