РАЗРЕШЕНИЯ ЦЕРКОВНЫХ ИЕРАРХОВ НА ИЗДАНИЕ КИРИЛЛИЧЕСКИХ КНИГ В ТИПОГРАФИИ ЛЬВОВСКОГО УСПЕНСКОГО БРАТСТВА В XVIII В.

  • Julia Shustovа

Анотація

У статті проводиться джерелознавчий аналіз дозволів львівських єпископів на
видання книг у друкарні Львівського Успенського братства у XVIII ст. Розглядаються
умови роботи кириличної друкарні після Замойського помісного церковного собору
1720 р. Уточнюється датування кириличних видань друкарні Львівського братства.
Ключові слова: Кириличні стародруки, Львівське Успенське Ставропігійське
братство, історія книгодрукування, друкарня.

Опубліковано
2021-01-12
Розділ
ІСТОРІЯ ХРИСТИЯНСТВА: ПОЛІКОНФЕСІЙНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ ХVІ – КІНЦЯ ХVІІІ СТ