Проблеми війни та миру в трактуванні християнських конфесій

  • Larysa Moiseenko

Анотація

У запропонованій статті розглядається тема війни та миру в трактуванні
християнських церков різних конфесій.
Показано, що впродовж свого існування християнська церква виробила
власні підходи до розуміння війни, її причин та наслідків. В цій релігійній
традиції підкреслюється значення для людського існування миру, а війна
вважається злом. Однак, попри те, що в основі ставлення до війни і миру
покладені спільні принципи, політика різних християнських конфесій в
Україні різниться відповідно до політичних факторів, традиційних зв’язків,
історичного спадку.
З’ясовано, що у філософії війни суперечності щодо заповіді “не вбий”
та вимогами держави щодо участі її громадян у війнах, в концепціях като-
лицької та православної церков вирішено на користь “справедливої війни”.
А сучасний пацифізм, як відмова брати до рук зброю, поєднується із мож-
ливістю здійснювати альтернативну службу в армії, займатися благодійною
та миротворчою діяльністю.
Зазначено, що роль релігії у глобальній політиці значно ширша, ніж
участь релігійних інституцій у політичному процесі, ескалації або врегу-
люванні конфліктів.
Ключові слова: церква, війна, мир, пацифізм, конфлікт, християнські
конфесії, справедлива війна, благодійність, миротворча діяльність

Опубліковано
2019-10-23
Розділ
ФІЛОСОФІЯ. СОЦІОЛОГІЯ РЕЛІГІЇ. ПОЛІТОЛОГІЯ: ЦЕРКВА У КОНТЕКСТІ ПОЛІТИЧНИХ РЕАЛІЙ