Дохристиянський релігійний контекст християнської символіки

(на прикладі барельєфу “Втеча Святої Родини до Єгипту” з Львівського музею історії релігій)

  • Iryna Hayuk

Анотація

Розглядаються деякі аспекти християнської символіки, пов’язані з появою
на барельєфі “Втеча святої Родини до Єгипту” двостатевої постаті з ріжками,
що тримає в руках рибу і тризуб. Аналіз символіки андрогіна, риби, тризуба
та деяких інших елементів християнської іконографії дозволяє стверджувати,
що християнському мистецтву, на відміну від віровчення, вдалося увібрати
в себе і зберегти символіку, яка не лише репрезентувала релігійний зв’язок
з Традицією, але й давала змогу отримати доступ до Трансцендентного.
Символічне мислення нерозривно пов’язане з життям, а символ розкриває
найглибші аспекти реальності, які не піддаються іншим засобам пізнання.
Образи, символи, міфи не є випадковими породженнями психіки; вони від-
повідають фундаментальній потребі та виконують свою функцію – проявляти
найсокровенніші форми буття. Образні ряди найбільш репрезентативного
різновиду християнства (т.зв. традиційних конфесій), попри всі канони і
приписи, є яскравою наочною ілюстрацією глибинного зв’язку з міфопое-
тичною символікою не лише дохристиянських, а й допатріархальних часів,
насамперед з культом Великої Богині.
Ключові слова: андрогін, бик, Велика Богиня, культурний герой, осел,
першопредок, риба, роги, символ, тризуб

Опубліковано
2019-10-23
Розділ
САКРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО: З МУЗЕЙНИХ КОЛЕКЦІЙ