Протестантизм у контексті політичних реалій сучасної України

  • Tetyana Grusheva

Анотація

Досліджується реакція пізніх протестантів (євангельських християн-
баптистів, п’ятидесятників та адвентистів сьомого дня) на політичні про-
цеси в сучасній Україні. Розглядаються причини зміни їхніх поглядів на
суспільство і державу. Переслідування віруючих часів державного атеїзму
в СРСР призвело до відсторонення протестантів від суспільного життя кра-
їни. Це спричинило неактивність в політичних процесах у перші роки після
проголошення незалежності України. Помаранчева революція активізувала
політичне життя в країні. Протестантські громади не стали виключенням;
віруючі проявили свою громадянську позицію. Автор вивчає ставлення
церков до Революції Гідності та війни на сході України і стверджує, що
в новітній період української історії відбувається становлення громадян-
ської та національної ідентичності пізніх протестантів. Схарактеризувати
політичні погляди сучасних протестантів можна так: підтримка вектора на
євроінтеграцію та демократичні принципи, усвідомлення необхідності на-
дання допомоги для посилення безпеки країни.
Ключові слова: пізній протестантизм, громадянське суспільство, Рево-
люція Гідності, війна

Опубліковано
2019-10-23
Розділ
ФІЛОСОФІЯ. СОЦІОЛОГІЯ РЕЛІГІЇ. ПОЛІТОЛОГІЯ: ЦЕРКВА У КОНТЕКСТІ ПОЛІТИЧНИХ РЕАЛІЙ