Історичні корені культу Богині-матері

  • Oleksandr Kozholianko

Анотація

Розглядаються давні вірування у Богиню-матір. Проаналізовано жіночі
статуетки з духовної культури пізнього палеоліту, а також пам’ятки трипіль-
ської культури, які засвідчують культ Богині-Матері. Показано християнські
паралелі жіночого божества Мокоші. Після хрещення України-Русі образ
Мокоші був замінений св. Параскевою, поклоніння якій увібрало в себе ще й
стародавнє шанування п’ятниці, що в давнину вважалася також днем Мокоші.
Вказується, що шанування Мокоші в народній свідомості ототожнювалося
(після прийняття християнства) з християнською Богородицею.
У давнину був єдиний образ дохристиянського жіночого божества,
який під впливом язичницького патріархального культу, а згодом христи-
янства, зазнав розшарування та незворотних змін. Прослідковується чіткий
взаємозв’язок між стародавньою Богинею-Матір’ю всього сущого – Бере-
гинею, Бабою, Рожаницею, Велою, Ладою, Мокошшю і християнізованими
образами св. Параскеви, П’ятниці, Мари-Марени.
Ключові слова: пам’ятки, жінка, божество, християнство, язичництво,
культ

Опубліковано
2019-10-23
Розділ
СИМВОЛІКА ТА МІФОЛОГІЯ