Фактори сакрального і профанного в органному мистецтві Львова ХІХ–ХХ ст.

  • Olena Matselykh

Анотація

У розглянутому дослідженні здійснено першу спробу привернути увагу на-
уковців з галузі музикознавства до проблеми органної творчості львівських компо-
зиторів ХІХ–ХХ ст., у контексті взаємного доповнення між факторами сакрального
і профанного. Також авторка розкрила поняття “сакрального” і “світського” в
трактуванні відомих французьких дослідників соціології Еміля Дюркгейма та
Роже Кайюа. Акцентується увага на значенні цих понять в органній музиці.
Зібрано і систематизовано біографічні відомості про малознаних львів-
ських композиторів – творців музики для органа, котрі працювали впро-
довж другої половини ХІХ – першої половини ХХ ст. Зокрема йдеться про
Мечислава Солтиса, Тадеуша Маєрського, Андрія Нікодемовича, Тадеуша
Махля. На основі характеристики їхнього композиторського стилю у статті
продемонстровано поєднання двох понять – “сакрального” і “профанного”
у процесі таїнства творіння музичного шедевру.
Ключові слова: сакральне, профанне, взаємозв’язок, органна творчість,
Львів, композитор, філософія, музика

Опубліковано
2019-10-23
Розділ
САКРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО: МУЗИКА