Сакраметальне значення сповіді в духовному самовдосконаленні людини

  • Oleksandr Tsisar

Анотація

Досліджується роль сповіді в духовному розвитку та самовдосконаленні
людини. Розглянуто значення людської волі, совісті й усвідомлення сутності
власних дій, взаємозв’язку думок і вчинків. Проаналізовано основні пере-
думови та ознаки доброго іспиту сумління. Визначено взаємозалежність
духовного та психічного стану особистості, залежність від думок, психосо-
матичного настрою та його наслідків у людському житті.
На основі трактату Інокентія Ґізеля “Мир з Богом чоловіку” обґрунтовано
релігійний контекст потреби у сповіді через людську недосконалість і залеж-
ність від життєвих обставин. Розкрито вимоги до покаяльника: правдивості,
вичерпності, ясності, старанність і смиренності. З’ясовано релігійний зміст
понять гріха, покаяння, очищення, покути. З позиції православної церкви
показана роль священика.
Ключові слова: совість, сповідь, покаяння, гріх, таїнство, покута,
священик

Опубліковано
2019-10-23
Розділ
ФІЛОСОФІЯ. СОЦІОЛОГІЯ РЕЛІГІЇ. ПОЛІТОЛОГІЯ: БОГОСЛОВСЬКА І РЕЛІГІЄЗНАВЧА ДУМКА