Сучасні виклики перед християнством ХХІ ст.: гендерна ідеологія та ювенальна юстиція

  • Oleg Yegreshy

Анотація

Характеризуються новітні виклики, які постали перед християнством у
ХХІ ст., зокрема у сфері гендерної ідеології та ювенальної юстиції. Проана-
лізовано категоріальні дефініції поняття “гендер”, з увагою до подвійного
трактування цього слова, яке дослідниками часто сприймається як боротьба
за права людини і громадянина, дотримання громадянської рівності. Наголо-
шено, що останнім часом термін “гендер” активно входить до українського
законодавства, а також в освітньо-наукову галузь. Розкривається ставлення
українських Церков та громадських діячів до поширення ювенальної юстиції.
Наводяться приклади небезпечних виявів функціонування такої правової
системи в низці європейських країн. Викладена думка окремих українських
чиновників та науковців про те, що ювенальну юстицію варто розглядати в
контексті захисту дітей у кримінальному процесі. Аргументується позиція
автора, що гендерна ідеологія та ювенальна юстиція не демократизують, а
десакралізують суспільство.
Ключові слова: секуляризація, гендерна ідеологія, ЛГБТ-мислення, Церк-
ва, євроінтеграція, ювенальна юстиція

Опубліковано
2019-10-23
Розділ
ФІЛОСОФІЯ. СОЦІОЛОГІЯ РЕЛІГІЇ. ПОЛІТОЛОГІЯ: ЦЕРКВА У КОНТЕКСТІ ПОЛІТИЧНИХ РЕАЛІЙ