Церковна музика в “Історії української літератури” Михайла Грушевського

  • Bohdan Kindratiuk

Анотація

Розглянуто фундаментальну багатотомну “Історію української
літератури” Михайла Грушевського як важливе джерело відомостей
про церковну музику (спів, дзвоніння, клепання, звучання органів).
Дібраний великий фактичний матеріал із фольклору, писемної словес-
ності, епосу, народної християнської поезії, легенд, полемічних праць,
який інтерпретовано й уводиться в науковий обіг. Систематизовані
відомості вирізняють давнє побутування в Україні церковної музики
різних конфесій, її функції, майстерність виконавців тощо. Висвітлено
зосередження церковно-музичної образності в українському мисте-
цтві. Завдяки діяльності літераторів приверталась увага до потреби
дотримуватися церковних уставів, ретельно проводити богослужіння
добового кола. Віднайдені факти вчергове підтверджують неабиякий
розвиток вокальної та інструментальної церковної музики, її різно-
манітні функції, показують високу духовність українців, їхній внесок
у світову культурну скарбницю.
Ключові слова: Михайло Грушевський, “Історія української літератури”,
богослужіння, церковна музика, функції, спів, била, дзвони, дзвоніння, кле-
пання, звучання органів

Опубліковано
2019-10-23
Розділ
САКРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО: МУЗИКА