Молодіжні православні братства в Україні: особливості функціонування в реаліях сьогодення

  • Yurii Boreiko

Анотація

Досліджуються форми і методи діяльності молодіжних церковних братств
як різновиду православного мирянського руху в Україні на сучасному етапі.
Встановлено, що основні завдання православних братств, які успадковані
молодіжним сегментом братського руху, зводяться до благодійництва, місі-
онерства, світської й духовної освіти, церковно-упорядкувальної діяльності.
Деякі братства спеціалізуються на одній із зазначених сфер, інші поєднують
традиційні види діяльності з використанням нових форм роботи. Мета пра-
вославного братського руху полягає у збільшенні кількості послідовників,
поширенні християнських цінностей, подоланні інертності релігійних
громад, соціальній діяльності. Стійкими рисами, що притаманні сучасним
братствам і дають змогу їх ідентифікувати, є спільні трапези, взаємодопомога,
підтримка свого храму, традиціоналізм і замкнутість внутрішнього життя.
Ці ознаки дають можливість виокремити братства серед схожих релігійних
громад і свідчать про спадкоємність братських традицій. Важливим аспектом
повсякденної діяльності молодіжних православних братств є позакультові
практики.
Ключові слова: православний віруючий, релігійна громада, церковні
братства, молодіжний братських рух, сучасне українське суспільство

Опубліковано
2019-10-23
Розділ
ФІЛОСОФІЯ. СОЦІОЛОГІЯ РЕЛІГІЇ. ПОЛІТОЛОГІЯ: ЦЕРКВА У КОНТЕКСТІ ПОЛІТИЧНИХ РЕАЛІЙ