Неоесхатологія в універсумі культури “Цивілізації ризику”: філософсько-релігієзнавчі, культурологічні виміри

  • Anatoliy Tshedrin

Анотація

Розглянуто взаємопов’язані кризові явища в універсумі культури, що
виникли на початку XXІ століття, досліджено їх морфологію, соціокуль-
турні підстави формування та відтворення. Обґрунтовується, що всі вони
є проявом глибокої соціокультурної трансформації техногенної цивілізації,
“ядром” якої є техніко-технологічний комплекс. Його зміст і контексти
функціонування генерують широкий спектр небезпек. В умовах соціокуль-
турної трансформації з невизначеними кінцевими параметрами техногенна
цивілізація стає “цивілізацією ризику”, в якому діяльність суб’єктів різного
рівня набуває ризикогенного характеру. Буття в ситуації ризику актуалізує
у свідомості суб’єктів різного рівня есхатологічні, апокаліпсичні сюжети і
ідеї доктринальної есхатології, які трансформуються в “неоесхатологічні”
форми. Виявлення й аналіз конкретних аспектів взаємодії технології й релігії
в універсумі культури дозволяє істотно розширити можливості досліджень
в сфері релігієзнавства, соціальної філософії, культурології, антропології,
комунікативістики.
Ключові слова: релігія, культура, ризик, техногенна цивілізація, “ци-
вілізація ризику”, релігійна картина світу, есхатологія, нео-есхатологія,
апокаліптика

Опубліковано
2019-10-23
Розділ
ФІЛОСОФІЯ. СОЦІОЛОГІЯ РЕЛІГІЇ. ПОЛІТОЛОГІЯ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ІМПЕРАТИВИ РЕЛІГІЇ