Чудесні видіння в аскетичному дискурсі Києво-Печерського патерика

  • George Pankov

Анотація

Досліджуються фрагменти Києво-Печерського патерика, в яких представ-
лено різні ситуації чудесних видінь. У процесі їх аналізу осмислено характер
аскетичного дискурсу як визначального чинника формування агіографічного
міфу Патерика. Видіння інтерпретуються як знакова форма вираження аске-
тичного ідеалу з властивими йому цінностями, що концентруються навколо
святого як ключової фігури православної традиції.
Особливе місце приділено розкриттю ролі чудових видінь у системі
регулюючого механізму культури стосовно християнської аскетики. Цей
механізм усвідомлюється як стимул до духовного подвижництва й засіб за-
побігання девіацій у контексті аксіологічної шкали православної аскетичної
культури. Сформульовано висновок про видіння як міфопоетичну форму
апологетики аскетичної традиції, а сам Києво-Печерський патерик – як її
культурний канал.
Ключові слова: диво, бачення, аскетичний дискурс, агіографічній міф,
агіографічна апологетика, міфопоетика, святий, сакральне, культурологічне
релігієзнавство

Опубліковано
2019-10-23
Розділ
ФІЛОСОФІЯ. СОЦІОЛОГІЯ РЕЛІГІЇ. ПОЛІТОЛОГІЯ: БОГОСЛОВСЬКА І РЕЛІГІЄЗНАВЧА ДУМКА