Символіка ритуалу в знаковому просторі рушника

  • Ludmila Aheyeva

Анотація

Символіка народного орнаменту становить предмет зацікавлень для
дослідників-етнографів. Серед багатьох білоруських рушників деякі
мають незвичне символічне наповнення, зокрема виділяється рушник
XX століття з Копильського району Мінської області Білорусі. У статті
розглянуто мотив ступінчастого ромба в народному орнаменті Східної
Європи, варіанти його форм, а також ареал його поширення за меж-
ами Східної Європи, наприклад в Азії, зокрема в Індії. На основі праць
К. Г. Юнга запропоновано гіпотезу, яка пояснює існування мотиву сту-
пінчастого ромба і лабрису в індійців Америки. Показано зв’язок цього
орнаментального мотиву із зооморфним культом, запропоновано гіпотезу
про походження цього орнаментального елемента від розпростертих крил
орла, дзеркально подвоєних по вертикалі. Розглянуто інші символи, що
наявні поряд із ступінчастими ромбами на білоруському рушнику. Запро-
поновано також гіпотезу про значення окремих елементів, які являють
собою стилізовані лабриси (дволезі сокири), показано варіанти їхніх
зображень у народному текстилі. На основі фольклорних матеріалів за-
пропоновано гіпотезу про двояке призначення розглядуваного рушника:
1 − весільне і 2 − у народній медицині.
Ключові слова: народний орнамент, ступінчастий ромб, ореол, ла-
брис, утин

Опубліковано
2019-10-23
Розділ
СИМВОЛІКА ТА МІФОЛОГІЯ