Малярська програма іконостасів церков Східної Галичини кінця ХІХ – початку ХХ ст.

  • Marianna Studnicka

Анотація

Висвітлено результати авторського дослідження іконостасів понад
400 церков Східної Галичини кінця ХІХ – першої третини ХХ ст. З’ясовано,
що тогочасні іконостасні ансамблі, попри їхню складність, були цілісними
іконографічними комплексами, у яких естетичні, літургійні та символічні
фактори взаємодіяли в руслі найважливіших історичних тенденцій, охоплю-
ючи різні сфери – догматичну, ідеологічну, політичну. Ґрунтовний аналіз
пам’яток дозволив виявити, що панівну роль в образній структурі іконостаса
відіграє живопис, адже саме в малярстві зосереджений духовний потенціал
цілого ансамблю й втілена ідея “соборної та апостольської Церкви”.
Свідоме обмеження теми дозволило детальніше простежити іконогра-
фічну програму іконостасів, охарактеризувати традиційні сюжети, історич-
но зумовлені новації та вплив місцевих чинників. Показано, що сюжети й
порядок розташування ікон в українському іконостасі мають частково вже
канонізовану традицію, що сформувалася впродовж століть. Водночас у
процесі еволюції митці Галичини доповнювали іконостасний ансамбль
принципово новими сюжетами та композиціями. У дослідженні акцентується
на тому, що наприкінці ХІХ – у першій третині ХХ ст. у галузі іконопису
працювала плеяда видатних майстрів. Завдяки високому рівню свідомості й
культури, широті світогляду митці того покоління знали та високо цінували
національні художні традиції, активно використовували їх, органічно вплі-
таючи в тодішню мистецьку мову.
Ключові слова: малярська програма, іконографія, іконостас, іконостасний
чин, ікона, царські врата.

Опубліковано
2019-10-21
Розділ
САКРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО: МАЛЯРСТВО. ІКОНОГРАФІЯ