“Сьогодні снилося мені, що є на світі Бог”

(О. Довженко та релігія)

  • Olha Sakhno

Анотація

Досліджується відношення всесвітньовідомого українського режисера
О. Довженка до Бога та релігії. На основі антирелігійних карикатур, ство-
рених ним під час праці ілюстратором у Харкові, та аналізу щоденника
висвітлено питання трансформації його релігійних поглядів. Із наявних
історичних джерел для дослідження обрано саме антирелігійні карикатури
та щоденники, які найбільш повно відображають позицію митця. З’ясовано,
що О. Довженко не був віруючою людиною; починаючи з підліткового віку
і довгий час його ставлення до релігії таким і лишалось. Аналіз щоденників
показує, що на трансформацію поглядів вплинула Друга світова війна, після
закінчення якої режисер пише, що почав молитися, чого не робив майже
40 років. Особиста трагедія, яку О. Довженко переживав після заборони
Й. Сталіним кіноповісті “Україна в огні”, завдала тяжкого удару та призвела
до затяжної депресії митця. Після цього згадки в записах імені Бога та звер-
тання до Нього стають дедалі частішими. З’ясовано, що зневіра О. Довженка
не відносилася до Бога та до церкви як до структури, вона стосувалася до її
служителів, що підтверджують проаналізовані історичні джерела.
Ключові слова: О. Довженко, режисер, щоденник, Бог, релігія, “Україна
в огні”, Друга світова війна

Опубліковано
2019-10-23
Розділ
ФІЛОСОФІЯ. СОЦІОЛОГІЯ РЕЛІГІЇ. ПОЛІТОЛОГІЯ: БОГОСЛОВСЬКА І РЕЛІГІЄЗНАВЧА ДУМКА