Проблеми розвитку середовищних музеїв в Україні

  • Hanna Novikova

Анотація

Проаналізовано світовий досвід середовищних музеїв на сучасному етапі та мож-
ливості поширення цього досвіду у вітчизняному музейництві з акцентуванням уваги
на тих проблемах, що гальмують їх розвиток в Україні. Розглянуті перспективи серед-
овищних музеїв як інструменту розвитку депресивних сіл шляхом залучення місцевого
населення до роботи з власним історико-культурним і природним надбанням (на прикладі
музейно-туристичного комплексу «Зерноленд» Черкаської обл.).
Ключові слова: середовищний музей, нематеріальне надбання, комплексна музеє-
фікація, законодавство, музейно-туристичний продукт, середовище

Опубліковано
2019-10-01
Розділ
МУЗЕЙНІ КОЛЕКЦІЇ