Про Інститут релігієзнавства

Інститут релігієзнавства був створений 31 травня 1993 р. як філія Львівського музею історії релігії з метою поглибленого вивчення історичних релігійний процесів та дослідження історії сакрального мистецтва.

Щорічно інститут проводить міжнародну наукову конференцію «Історія релігій в Україні», до якої долучаються дослідники з усіх регіонів України, а також з-за кордону – Австрії, Австралії, Білорусії, Італії, Канади, Литви, Польщі, Росії, Румунії, Словаччини, США, Туреччини, Угорщини, Швеції та інших країн. Серед учасників – філософи, історики, соціологи, релігієзнавці, мистецтвознавці, наукові працівники музеїв, духовенство, а також представники національно-культурних товариств. Конференція носить міждисциплінарний характер і працює за трьома секціями: «Історичний розвиток релігії», «Філософія. Політологія. Етнологія», «Сакральне мистецтво». Метою наукового форуму є  обговорення  проблем  історичного розвитку  релігійних конфесій та чернечих спільнот, а також їхнього сучасного стану. Важливим напрямком роботи конференції є презентація досліджень сакрального мистецтва: архітектури, іконографії, інтер’єру та екстер’єру сакральних споруд, духовної музики тощо. В рамках щорічних зустрічей проводяться круглі столи, присвячені актуальним проблемам релігієзнавства та певним ювілейним датам.

Систематично видаються альманахи до ювілейних і пам’ятних дат з історії церкви, життя релігійних громад і духовних діячів. Зокрема вийшли у світ: 1996 р. – «Берестейська унія (1596–1996)»;  2001 р. – «Різдво Христове»; 2006 – «Львів (1256–2006): церква і суспільство»; 2009 р. – «Катакомбна церква (20-літтю виходу УГКЦ з підпілля присвячується)»; 2011 – «Будитель Галицької України-Руси (до 200-ліття від дня народження Маркіяна Шашкевича»; 2012 р. – «Патріарх Йосиф Сліпий» (до 120-річного ювілею); 2015 р. – «Український Мойсей (до 150-річного ювілею митрополита УГКЦ Андрея Шептицького)»; 2017 р. – «Реформація-500: загальноєвропейський та український контекст»; 2018 р. – «Хрещення Русі-України 988–2018 (з нагоди 1030-літнього ювілею)».

З серії «Духовні діячі України» опубліковано збірники статей, присвячені митрополитам Михайлу Левицькому (2010) й Антону Ангеловичу (2013), а також творцю музики Державного Гімну України о. Михайлу Вербицькому. Видано бібліографічний покажчик «Держава і церква: партнери чи конкуренти?».  

Результатом роботи науковців Інституту  релігієзнавства стали монографії Киричук О. Йосиф Сліпий: ректор – митрополит – в’язень – кардинал і патріарх. ­– Львів, 2017. – 164 + 91 іл.; Киричук О., Орлевич І. Львівський Ставропігійський інститут (1788–1914). Роль у суспільно-політичному, культурному та релігійному житті українців Галичини. – Львів, 2018. – 288 с.