Поточний номер

Том 1 № 34 (2024): Науковий щорічник “Історія релігій в Україні”

До збірника ввійшли статті, у яких розкрито розвиток дохристиянських культів, діяльність вищої греко-католицької ієрархії через призму юридичних документів, портретних зображень тощо; проаналізовано архітектурні релігійні пам’ятки що допомагають розкрити питання релігійної та регіональної ідентичності. Проілюстровано боротьбу Івана Геля за легалізацію УГКЦ. Висвітлено діяльність української православної церкви московського патріархату в умовах російсько-української війни.
Розглядаються філософські аспекти релігійності.
Рубрика «Наукові заходи» інформує про семінар Львівського музею історії релігії та Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України.
Для істориків, релігієзнавців, філософів та всіх, хто цікавиться минулим України.

Головний редактор: Орлевич Ірина Василівна, к. і. н., ст. н. сп.
Заступник головного редактора: Киричук Олександра Степанівна, к. і. н., доц.
Відповідальний секретар: Муравський Олег Іванович, к. і. н., ст. н. сп.

Члени редколегії:
Капраль М., д. і. н., проф.
Максимюк K., др. габ, професор (Польща)
Пудлоцкі Т., др. габ, н. сп. (Польща)
Филипович Л., д. філософ. н., професор
Волошенко В., к. і. н., доцент
Колодний А., д. філософ. н., професор, засл. діяч науки і техніки України
Киридон А., д. і. н., проф.

 

Опубліковано: 2024-06-12
Переглянути всі випуски