Науковий щорічник «Історія релігій в Україні» / За заг. ред. М. Капраля, О. Киричук, І. Орлевич / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського; Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди; КЗ ЛОР «Львівський музей історії релігії». — Львів: «Логос», 2017. — Вип. 27. — Ч. 2. — 540 с.

Тематика: Публікуються дослідження пам’яток сакрального мистецтва; аналізуються сюжети іконографії, музейні колекції. Розглядаються актуальні питанння історії та філософії релігії та
державно-церковних відносин.

Опубліковано: 2017-09-30

ІКОНОГРАФІЯ

РЕЛІГІЙНІ АСПЕКТИ ІСТОРИЧНОГО РОЗВИТКУ

ВНУТРІШНЯ ОРГАНІЗАЦІЯ ЦЕРКВИ В ХVIII – ХХ СТ.

ДЕРЖАВНО-ЦЕРКОВНІ ВІДНОСИНИ