УКРАЇНСЬКЕ САКРАЛЬНЕ ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ 18 СТ. (ХАРАКТЕРИСТИКА СТИЛЮ)

  • Olena Bakovych

Анотація

Розглянуто тенденції, що були поширені в українському сакральному образотворчому мистецтві другої пол. 18 ст.,визначено їх характерні стилеві риси, проаналізовано впливи західноєвропейського мистецтва і національних традицій.
Ключові слова: архітектура, іконопис, іконостас, рококо, сакральне образотворче мистецтво, скульптура, стиль.

Опубліковано
2021-04-05
Розділ
ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ САКРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА