##article.return## УКРАЇНСЬКЕ САКРАЛЬНЕ ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ 18 СТ. (ХАРАКТЕРИСТИКА СТИЛЮ) Завантажити Завантажити PDF