Соціальна позиція сучасних українських протестантів

  • Tetyana Grusheva

Анотація

Досліджується соціальна позиція українських пізньопротестантських церков
(євангельських християн-баптистів, п’ятидесятників та адвентистів сьомого дня).
Вивчаються особливості їх поглядів на суспільство і державу, соціальне служіння
церков, взаємини з іншими релігійними організаціями. Доводиться, що протес-
тантське вчення виступає проти прагнення до багатства як самоцілі. Коментуються
мотиви використання церквами засобів масової інформації у своїй діяльності.
Розглядається позиція церков щодо питань «війни і миру». Стверджується, що
сучасна українська протестантська спільнота є об’єднаною історичним минулим
та солідарною в політичних інтересах сьогодення з патріотично налаштованими
громадянами України.
Ключові слова: громадянське суспільство, пізній протестантизм, соціальна по-
зиція, благодійна діяльність

Опубліковано
2019-10-03
Розділ
ДЕРЖАВНО-ЦЕРКОВНІ ВІДНОСИНИ