МІЖПОКОЛІННА СПРАВЕДЛИВІСТЬ І УРОКИ ІСТОРІЇ: РЕЛІГІЙНИЙ І МОРАЛЬНИЙ ВИМІРИ

  • Ganna Korzh

Анотація

Досвід двох світових війн, тоталітарних режимів спричинив небачені й немислимі
за масштабами злами в спадковості поколінь. В статті розглядаються моральні
і релігійні засоби відновлення порушеної попереднім історичним досвідом між-
поколінної справедливості як передумови творення спільноти пам’яті.
Ключові слова: міжпоколінна справедливість, історична пам’ять, досвід поколінь,
гідність людини, спільнота пам’яті.

Опубліковано
2021-01-06
Розділ
ФІЛОСОФІЯ. ПОЛІТОЛОГІЯ: МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ СУСПІЛЬСТВА