ОСОБИСТІСТЬ В ЛІТЕРАТУРІ: ЕВОЛЮЦІЯ ПОШУКУ СВОГО “Я”

  • Larissa Reva

Анотація

На фактичному матеріалі показано процес осмислення світоглядно-художнього
формування особистості на різних етапах розвитку історії давньої української
літератури. Розглядається екзистенціальний (суб’єктивний) історизм як засіб
інтепретації особистості в давній українській літературі, робиться акцент на ролі
письменників та їх участі в процесі створення образу людини часу, пробудженні
національної свідомості, амбівалентномі відношенні до моральних якостей особистості на різних етапах розвитку історії давньої української літератури.
Ключові слова: історія літератури, твір, образ, особистість, еволюція, письменник.

Опубліковано
2021-01-06
Розділ
ФІЛОСОФІЯ. ПОЛІТОЛОГІЯ: БОГОСЛОВСЬКА ДУМКА В ХУДОЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ