ПРИМАРИ І ПРАКТИКИ ТОЛЕРАНТНОСТІ

  • Oleg Kuz

Анотація

Стаття присвячена аналізу сучасного дискурсу толерантності. Досліджено іс-
нуючі філософсько-лінгвістичні конотації поняття “толерантності”. Доводиться,
що соціальний сенс і значення дій, що оцінюються як толерантні або як прояв
нетерпимості, кожного разу визначається конкретною ситуацією.
Ключові слова: толерантність, нетерпимість, ідентичність, суспільні відносини,
соціальні практики, постмодерн.

Опубліковано
2021-01-05
Розділ
ФІЛОСОФІЯ. ПОЛІТОЛОГІЯ: ФІЛОСОФСЬКО-РЕЛІГІЙНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ СВІТУ