САМОРЕАЛІЗАЦІЯ ЯК ПОШУК ТА ЗНАХОДЖЕННЯ ЛЮДИНОЮ БОГА: ВИКЛИКИ ХХІ СТ.

  • Olena Hudzenko-Alexandruk

Анотація

Розглядається самореалізація особистості як цілеспрямований процес розвитку
шляхом релігійних духовних пошуків. Підкреслюється, що ідея єдності людини і
Бога загалом властива для всієї історії розвитку філософії. Відзначається осо-
блива актуальність такого способу саморозвитку в умовах сьогодення.
Ключові слова: самореалізація, релігійні духовні пошуки, християнська антропологія, антропоцентризм.

Опубліковано
2021-01-05
Розділ
ФІЛОСОФІЯ. ПОЛІТОЛОГІЯ: ФІЛОСОФСЬКО-РЕЛІГІЙНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ СВІТУ