ВИЗНАННЯ ІНШОГО ТА РЕЛІГІЙНА ТОЛЕРАНТНІСТЬ У СУЧАСНОМУ ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ СОЦІУМІ

  • Oksana Kozhemyakina

Анотація

У статті здійснено теоретичний аналіз проблеми толерантності через концепт
визнання. Досліджується специфіка проявів релігійної толерантності в умовах
глобалізації, а також можливості впровадження принципу толерантності на між-
народному рівні.
Ключові слова: толерантність, визнання, релігійна толерантність, ідентичність,
цінність, Інший.

Опубліковано
2021-01-05
Розділ
ФІЛОСОФІЯ. ПОЛІТОЛОГІЯ: ФІЛОСОФСЬКО-РЕЛІГІЙНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ СВІТУ