СУЧАСНА ТЕОЛОГІЯ ТА “АРГУМЕНТ ЮМА”, СПРЯМОВАНИЙ ПРОТИ ЧУДЕС

  • Igor Gudima

Анотація

Довгий час критика достовірності повідомлень про чудеса базувалася на так
званому “аргументі Юма”, спрямованому проти чудес, де чудо визначалося як
“порушення законів природи”. У статті здійснена спроба показати, що та фактична
роль, яку даний засновок відіграє в аргументації Юма, не є безсумнівною.
Ключові слова: Бог, чудо, теологія, аргумент.

Опубліковано
2021-01-05
Розділ
ФІЛОСОФІЯ. ПОЛІТОЛОГІЯ: ФІЛОСОФСЬКО-РЕЛІГІЙНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ СВІТУ