ЕМОЦІЙНІ Й РАЦІОНАЛЬНІ КОМПОНЕНТИ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕРКОВНО-РЕЛІГІЙНОЇ ПОЛЕМІКИ КІНЦЯ XVI – ПОЧАТКУ XVII СТОЛІТЬ

  • Olga Kotovskа

Анотація

Стаття присвячена аналізу динаміки розгортання церковно-релігійної по-
леміки кінця XVI – початку XVII ст. і визначенню її емоційних та раціональ-
них компонентів. Розглядаючи церковно-релігійну полеміку з історико-
філософської позиції, автор показує як на загальному та індивідуальному
рівнях відбувалась зміна у ставленні до прийняття Берестейської унії
та проводить проекцію дискусій з перспективи їх сучасного ціннісно-
смислового значення.
Ключові слова: церковно-релігійна полеміка, соціокультурна трансформація,
історична ментальність, ціннісно-смислові орієнтири.

Опубліковано
2021-01-04
Розділ
ФІЛОСОФІЯ. ПОЛІТОЛОГІЯ: ФІЛОСОФСЬКО-РЕЛІГІЙНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ СВІТУ