ПІДПІЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ (УГКЦ) В ЧАСИ РАДЯНСЬКОГО ТОТАЛІТАРНОГО РЕЖИМУ У 60-Х РОКАХ XX СТ.

  • Oksana Borutska

Анотація

Йдеться про форми і методи підпільної діяльності греко-католицького
єпископату, духовенства та вірних Церкви в період радянського тоталітарного
режиму у західному регіоні України.
Ключові слова: Українська Греко-Католицька Церква, єпископат, духовенство,
ченці, віруючі, уповноважений Ради у справах Руської Православної Церкви,
радянський тоталітарний режим.

Опубліковано
2021-01-03
Розділ
ІСТОРІЯ: РЕЛІГІЙНЕ ЖИТТЯ Й АТЕЇСТИЧНА ПОЛІТИКА РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ