ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ПРОБЛЕМ ІСТОРІЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ У РЕЧІ ПОСПОЛИТІЙ XVI СТ. У МІЖВОЄННІЙ ПОЛЬСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ

  • Taras Hrynevich

Анотація

Проаналізовано погляди польських істориків міжвоєнного періоду на проблеми
історії православної церкви в XVI ст. перед укладенням Берестейської церковної
унії. Досліджено оцінки становища церкви в окреслений період, її ролі в історії
українського та польського народів.
Ключові слова: церква, православ’я, католицтво.

Опубліковано
2021-01-01
Розділ
ІСТОРІЯ: ХРИСТИЯНСТВО У ПЕРШІЙ РЕЧІ ПОСПОЛИТІЙ (XVI –XVIІІ СТ.)