ПОХОДЖЕННЯ І РОЗВИТОК БУДДИЗМУ В СТЕПУ СХІДНОЇ ЄВРОПИ У VII–XV СТ.

  • Mikhail Shvetsov

Анотація

Представленні письмові та археологічні джерела проілюстрували поширення
вчення по трасах Великого Шовкового шляху, через Поволжя та Кавказ до степів
Східної Европиі і визначають, причини і моделей цього руху. Матеріали охоплють
періоди: з 6 століття (час домінування в Центральній Азії єфталітів і тюрок), у в
VIII – X ст., в степу Чорного моря – Хазар, в XIII-XIV століттях – монголоBтатар і
далі з XV-го століття, розповсюджується потериторії степів. Це дає можливість
відстежувати історію Буддизм в Східній Європі з VII до XV століть. і визначення
моделей закономірностей інтересу до нової релігії.
Ключові слова: Тибет, Середня Азія, буддійська символіка, статуетки Будди, Великий Шовковий шлях, мандала.

Опубліковано
2021-01-01
Розділ
ІСТОРІЯ: ДОХРИСТИЯНСЬКІ ВІРУВАННЯ. РЕЛІГІЙНА ОБРЯДОВІСТЬ І МІФОЛОГІЯ УКРАЇНЦІВ