Міфологічна свідомість стародавньої України та її християнські модифікації (літературні джерела)

  • Iryna Vovk

Анотація

Дослідження торкається теми зародження і розвитку міфологічної свідомості у
стародавніх жителів на теренах України на зрізах різних часових пластів,
починаючи з «цивілізації мисливців» пізнього палеоліту, через міфологічні
особливості і культову практику «ранніх землеробів», і завершуючи розгалуженою системою міфологічних знань праслов’янського періоду «Великого
переселення народів» (ІІ–VІ/VІІ ст. н. е.). Це доба «вищої» та «нижчої» міфології
язичництва, доба наскрізного пантеїзму, анімістичних уявлень, магічних ритуалів
жертвоприношень та родинно6звичаєвих і календарних обрядодій. Християнство, асимілюючи стару релігію праукраїнців відповідно до свого віровчення,
сотворило поняття «демонології», куди увійшли персонажі дохристиянської віри
в нових модифікаціях.
Ключові слова: «світ богів» і «світ духів», «вища» і «нижча» міфологія, язичництво, «демонологія», праукраїнці.

Опубліковано
2020-12-27
Розділ
ФІЛОСОФІЯ ТА ЕТНОЛОГІЯ : СЕМАНТИКО-СВІТОГЛЯДНІ ОСНОВИ РЕЛІГІЙНОЇ ОБРЯДОВОСТІ