Свята Трійця як сакральний символ універсальної моделі управління Всесвітом

  • Valentin Kalnysh
  • Yuri Kalnysh

Анотація

Метою дослідження, результати якого викладено в цій статті, було виявлення
особливостей функціонування окремих компонентів універсальної моделі
управління, представленої в християнстві у вигляді сакрального символу – Свята
Трійця, на основі аналізу функціонування ієрархії реально існуючих систем різної
природи.
Ключові слова: Свята Трійця, Бог, Отець, Син, Святий Дух, управління, іпостасі.

Опубліковано
2020-12-27
Розділ
ФІЛОСОФІЯ ТА ЕТНОЛОГІЯ : ХРИСТИЯНСЬКЕ БОГОСЛОВ’Я